Ceník

                    Ceník aktivit


Fotbal, florbal, basketbal, házená 


300 Kč / 1 hod

Nohejbal, volejbal, tenis


250 Kč / 1 hod

Badminton


100Kč / 1 kurt

Ping pong


100 Kč / 1 stůl


Půjčení sportovního nářadí


Míč na fotbal, basketbal, volejbal, házenou 


20 Kč

Tenisové míčky 


20 Kč

Tenisová raketa 


25 Kč

Badmintonový míček 


20 Kč

Badmintonová raketa 


20 Kč

Rozlišovací vesty 


3 Kč /ks

Hokejka na florbal  


20 Kč

 Školní sportovní hala

U hřiště 540, 68709 Boršice 

Tento projekt byl realizován z evropských fondů 

mobil: +420 724 413 172

email: hala@borsice.cz